Introductie

Je kunt aardig fotograferen en je omgeving is er blij mee. Zelf krijg je er steeds meer plezier in. Maar na een tijdje ontdek je dat je dat de groep waarmee je je hobby deelt wel erg klein is en snel tevreden is. Je realiseert je dat je anderen nodig hebt om verder te groeien en enthousiast te blijven. Dat is het moment om eens te overwegen om lid te worden van een fotoclub. In Alphen aan den Rijn heet die fotoclub Alphoto.

Wat is Alphoto?

Alphoto is een vereniging voor iedereen, man of vrouw, jong of oud, die de fotografie serieus als hobby beoefent en dit samen met anderen wil delen.

Behalve in de vakantiemaanden komen we gemiddeld eens per 14 dagen op maandagavond bij elkaar. Bij deze clubavonden ligt het zwaartepunt op het laten zien en bespreken van foto's van de leden. De leden van Alphoto stimuleren elkaar onderling om mooie foto's te maken.

Ook zijn er werkgroepen met een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld natuur- of architectuurfotografie.

Wat doen we nog meer?

  • We exposeren regelmatig gezamenlijk op eigen initiatief of op uitnodiging van andere partijen.
  • We organiseren uitwisselingen met andere clubs.
  • Je kunt regelmatig eigen werk laten zien en laten beoordelen (minimaal één jaarlijkse fotoronde per lid en regelmatig de mogelijkheid om vrij werk te laten zien).
  • Je blijft op de hoogte van belangrijke tentoonstellingen, wedstrijden en andere evenementen.
  • Je krijgt enkele dagen voor een clubavond ons eigen digitale clubblad De Zoeker in je mailbox.
  • We organiseren met enige regelmaat foto-excursie.
  • Je bent automatisch lid van de landelijke Fotobond. Je krijgt vier keer per jaar het nieuwsmagazine In Beeld van de bond en je kunt meedoen aan landelijke en regionale activiteiten.
  • Zo nu en dan worden bekende fotografen van elders uitgenodigd voor een lezing of een workshop.
  • Je kunt meedoen aan landelijke en regionale wedstrijden van de FotoBond
  • En tot slot: ook de gezelligheid komt aan bod!

Geïnteresseerd?

Alphoto biedt de mogelijkheid om om vrijblijvend twee clubavonden bij te wonen. Neem even contact met ons op via het contactformulier op tabblad CONTACT. Voor data van de clubavonden zie PROGRAMMA, De clubavond wordt gehouden op maandagavond om 20:00 in wijkcentrum Swaenswijk in de Jongkindt Coninckstraat te Alphen aan den Rijn.

Contributie

De jaarcontributie bedraagt € 80,00. Het contributiejaar gaat in op 1 augustus en loopt tot 31 juli van het volgend jaar. Word je later in het jaar lid dan betaal je naar rato van de resterende maanden.

 

 

Zin om lid te worden?

Belangstellenden zijn van harte welkom! U kunt twee keer gratis komen kijken voordat u besluit om lid te worden

Onze clubavond zijn gemiddeld om de twee weken op maandagavond in wijkcentrum Swaenswijk (achter de Maranathakerk) in Alphen aan den Rijn

Ze beginnen om 20.00 uur.

Zie het programma voor de juiste data.

Wij stellen het op prijs als u tevoren even contact met ons opneemt als u alleen wilt komen kijken.

 

Wijkcentrum Swaenswijk, J.Coninckstraat 2b

Alphen aan den Rijn.

zaal open vanaf 19.45 uur

 

PROGRAMMA.

Werkgroepen

We hebben vier actieve werkgroepen waar elk lid aan kan deelnemen:

Landschapsfotografie, Urbex, Archictectuur en Van A tot en met M. De leden van deze werkgroepen komen regelmatig bij elkaar, gaan er op uit, evalueren de resultaten en geven presentaties.

 

WERKGROEPEN