Lid worden

Belangstellenden zijn van harte welkom! U kunt twee keer gratis komen kijken voordat u besluit om lid te worden. Onze clubavonden zijn vanaf vrijwel iedere maandagavond in ons eigen lokaal in Parkvilla,  Alphen aan den Rijn. De avonden beginnen om  20.00 uur. 

Wij stellen het op prijs als u tevoren even contact met ons opneemt als u alleen wilt komen kijken.

Contributie

De contributie bedraagt voor 2022-2023 € 90,00 per jaar. Het contributiejaar gaat in op 1 augustus en loopt tot 31 juli van het volgend jaar.  Word je later in het jaar lid  dan betaal je naar rato van de resterende maanden.

Clubavonden

De clubavonden zijn gewoonlijk op de maandagavond in Parkvilla te Alphen een den Rijn in de maanden september tot en met juli het jaar daarop. Op feestdagen is er geen clubavond.