Werkgroepen

Landschap en natuur

Landschapsfotografie is een vorm van fotografie die de natuur vastlegt in al haar schoonheid. Door het gebruik van natuurlijk licht, wordt het buitengevoel naar binnen gebracht.

Doelstelling

De werkgroep is opgericht om het fotograferen van Nederlandse landschappen en natuur te bevorderen en de kwaliteit van deze foto’s te verbeteren. De leden van de werkgroep stimuleren elkaar om binnen Nederland bijzondere landschaps- en natuurfoto’s te maken en werken aan deskundigheidsbevordering op dit terrein van de fotografie.

Activiteiten

De werkgroep organiseert drie tot vier excursies per jaar. De daarbij gemaakte foto’s worden op werkgroep bijeenkomsten besproken. Met enige regelmaat is er een presentatie van ons werk op een clubavond voor alle leden. Op deze manier willen wij leren van elkaar en toewerken naar een gedeelde visie op landschapsfotografie. Tevens streven wij naar een eenduidige manier om landschapsfoto’s te beoordelen.

Coördinator

Hans Mol

Architectuur

Architectuurfotografie is een genre in de fotografie. Het is het fotograferen van bouwwerken en door de mens gecreëerde omgevingen. Architectuurfotografen proberen hun onderwerp zo accuraat mogelijk weer te geven en tegelijkertijd een mooi beeld te maken. Wikipedia

Doelstelling

Activiteiten

Coördinator

Gertjan van Midden

Urbex

Urbex is de afkorting van urban exploring wat letterlijk “het verkennen van het stedelijke” betekent, oftewel het fotograferen en bezoeken van verlaten vervallen gebouwen of niet openbaar toegankelijke locaties. Het is een geweldige wereld waarin één belangrijke, ongeschreven urbex-regel bestaat “Leave nothing but footprints, take nothing but pictures”. Met andere woorden: pak niets en maak niets kapot. Inbreken wordt niet gedaan, maar helemaal legaal is het ook niet. Urbexen is passie, geen vandalisme.

Doelstelling

Activiteiten

Coördinator

René Schouten

Portretten

Er is nog geen werkgroep portretfotografie actief. Een aantal leden heeft ervaring en affiniteit met portretfotografie. Bij hen kunt u terecht voor tips en trucs en om ervaringen te delen.